BEKA.LUX

Pre- owned Delvaux Calfskin Chain Wallet Long Wallet / Black

Kuantiti

Ringkasan

+
尺寸/ Size: 21 x 2 x 12 cm 新舊程度(因人而異 )/Nᴇᴡ : 90% 配件/ᴀᴄᴄᴇssᴏʀɪᴇs : 塵袋/Dᴜsᴛ ʙᴀɢ x2 下 單 請 瀏 覽 [買家須知]及 閱 讀ʙᴇᴋᴀ ʟᴜx 條 款 以 保 障 雙 方 利 益

Anda mungkin juga berminat